Arbejdsmåder

 

Agnete Munck arbejder med opgaverne så I kommer hele vejen rundt og i mål.Vores samarbejde starter, når mennesker kommer med et dilemma, en uklarhed og en bevidsthed
om at noget er ude af balance. De spørger, er forvirret og leder efter en løsning.
Sammen undersøger vi hvor skoen trykker og prøver at sætte navn på det dilemma,
som personen/gruppen kommer  med.

Når opgaven er defineret, ser vi på hvilke redskaber, der skal til.
Agnete Munck  har et bredt netværk hvis opgaven kræver andre kompetencer.
Arbejdet falder typisk i tre faser:


Opstart

Her sætter Agnete Munck sig ind i kundens verden
.
Agnete Munck udarbejder skriftligt tilbud, der forhandles på plads

Undervejs

Underviser – træner og superviserer Agnete Munck  ledergrupper /teams.
Hun bruger anerkendte metoder og redskaber.
Agnete Munck  evaluerer sammen med kunden, om processen  er på rette spor


Afslutning

Agnete Munck evaluerer til slut med ledergruppe /team
Der aftales follow-up