Supervision for teams

 


780x166_internsupervisionteams

Personligt lederskab. Teamsupervision.

Få et fælles sprog i teamet og styrk jeres faglighed
I teamsupervision er man nysgerrig efter at se på den måde, deltagerne ”handler og tænker/føler” i sit fag. Fokus er på de knuder, der gør det svært i ens faglige liv. Teamsupervision af teamet sker i og via teamet, og udvikler alle i teamet. Når en person sætter sig i ”den varme stol” har teammedlemmerne åbne øjne og ører. Alle lærer af hinanden, og alle er lærere for hinanden.
Læs mere »